Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy, iż 7 września rozpoczęliśmy nabór wniosków do projektu. Do dnia 31 grudnia nabór jest ograniczony do grup priorytetowych, tj.: pracowników o niskich kwalifikacjach oraz pracowników 50+. Zapraszamy do składania wniosków.
Skontaktuj się z nami: