Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 25 kwietnia 2022 r. został wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych oraz formularzy zamówienia bonów szkoleniowych. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Usługi rozwojowe realizowane stacjonarnie

Informujemy, że realizacja usług rozwojowych w sposób stacjonarny jest możliwa z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

Podmiot, który takie usługi rozwojowe chciałby zorganizować zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących obostrzeń i zaleceń, a także wynikające z tych ograniczeń potencjalne trudności dla uczestników usług rozwojowych (np. ograniczenie liczby połączeń krajowej komunikacji publicznej może uniemożliwić uczestnikowi dotarcie na miejsce szkolenia, itp.). Ww. okoliczności każdy Podmiot świadczący usługi musi ocenić i rozważyć we własnym zakresie, każdorazowo stosując się do przepisów i wytycznych obowiązujących w dniu odbycia szkolenia.

Aktualne zasady i ograniczenia dostępne są m.in. na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Skontaktuj się z nami: