Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Od 27 kwietnia 2021 r. zmiana zasad ubiegania się o środki na usługi rozwojowe! Więcej w zakładce: „Aktualności”.

Usługi rozwojowe realizowane stacjonarnie

Informujemy, że realizacja usług rozwojowych w sposób stacjonarny jest możliwa z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

Podmiot, który takie usługi rozwojowe chciałby zorganizować zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących obostrzeń i zaleceń, a także wynikające z tych ograniczeń potencjalne trudności dla uczestników usług rozwojowych (np. ograniczenie liczby połączeń krajowej komunikacji publicznej może uniemożliwić uczestnikowi dotarcie na miejsce szkolenia, itp.). Ww. okoliczności każdy Podmiot świadczący usługi musi ocenić i rozważyć we własnym zakresie, każdorazowo stosując się do przepisów i wytycznych obowiązujących w dniu odbycia szkolenia.

Aktualne zasady i ograniczenia dostępne są m.in. na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Skontaktuj się z nami: