Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 25 kwietnia 2022 r. został wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych oraz formularzy zamówienia bonów szkoleniowych. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zmiana zasad naboru od 18 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż z dniem 18.08.2020 r. zostaną zmienione zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe. 

Z usług rozwojowych będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele).

Nabór będzie dotyczył tylko i wyłącznie możliwości skorzystania z ofert studiów podyplomowych (bez ograniczeń dotyczących wieku uczestników).

W związku z powyższym, należy w Formularzu Zgłoszeniowym w polu opisowym „Planowane usługi rozwojowe oraz uzasadnienie potrzeb realizacji planowanych usług rozwojowych” wpisać dokładnie: nazwę kierunku studiów, numer usługi z Karty Usługi, daty realizacji studiów oraz kwotę.

Z uwagi na ograniczone środki w budżecie (alokacja roczna została przekroczona) przedsiębiorca może tylko i wyłącznie zawnioskować o dofinansowanie do studiów podyplomowych - pomimo niewykorzystania całej kwoty limitu jaki może przypadać na pracownika/ PESEL.

W przypadku zawnioskowania o inne szkolenia Formularz Zgłoszeniowy zostanie odrzucony bez rozpatrzenia.

Powyższe ograniczenie pozostaje do odwołania.

Skontaktuj się z nami: