Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 25 kwietnia 2022 r. został wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych oraz formularzy zamówienia bonów szkoleniowych. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zmiana zasad naboru od 18 stycznia 2021

W dniu 18 stycznia br. wznawiamy nabór Formularzy Zgłoszeniowych, przy czym nabór będzie prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: w przypadku wyboru usług szkoleniowych lub doradczych każdy pracownik skierowany na daną usługę musi spełnić co najmniej jeden warunek tj. 1) musi być osobą o tzw. niskich kwalifikacjach lub 2) osobą w wieku powyżej 50 r.ż.

W przypadku, gdy planowane usługi rozwojowe dotyczą wyłącznie udziału w studiach podyplomowych ww. ograniczenie nie ma zastosowania.

Skontaktuj się z nami: