Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy, że przedłużamy wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych i formularzy zamówienia bonów szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Komunikat ws. naboru i oceny złożonych Formularzy Zgłoszeniowych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem otwarcia naboru Formularzy Zgłoszeniowych, tj. od 18 stycznia  2021 r. wpłynęła  bardzo duża ilość Formularzy Zgłoszeniowych poprzez  System Informatyczny PSF.  

Operator stwierdza, iż Formularze Zgłoszeniowe zawierają liczne błędy, które wymagają korekty i ponownego złożenia Formularza. W związku z tym Operator podjął decyzję o niezamykaniu naboru celem umożliwienia składania skorygowanych dokumentów wraz z zastrzeżeniem, iż terminy  na dokonanie oceny i podpisanie umów, wynikające z § 4 ust. 16 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”, mogą zostać niedotrzymane. Z uwagi  na stan epidemii  ogłoszony z powodu SARS-CoV-2/COVID-19 Operator  realizuje zadania w ramach projektu w formie zdalnej, co może mieć  również wpływ na ich  terminowość. Nabór Formularzy Zgłoszeniowych zostanie zamknięty w momencie osiągnięcia kwoty wynikającej z alokacji rocznej projektu.

Skontaktuj się z nami: