Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 08 sierpnia 2022 r. zmienione zostały zasady naboru wniosków. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (11.06.2021)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11.06.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”.

Zakres zmian w Regulaminie:

- aktualizacja podstaw prawnych

- § 2 pkt. 8: zmiana definicji „Jednostka organizacyjna i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie subregionu gorzowskiego”;

- § 2 pkt. 18: zmiana definicji „Pracownik”

- § 2, w pkt. 29 dodano definicję „Standard usług zdalnego uczenia się (SUZ)”

- § 2 pkt. 36: zmiana definicji „Usługa rozwojowa”

- § 3 : zmiana brzmienia pkt. 3

- § 8 : zmiana brzmienia pkt. 1

- § 11: zmiana brzmienia całego paragrafu

- § 13: zmiana brzmienia pkt. 13

Aktualny regulamin projektu

Skontaktuj się z nami: