Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 08 sierpnia 2022 r. zmienione zostały zasady naboru wniosków. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zmiana Regulaminu Projektu (23.09.2021)

W związku z aktualizacją Wytycznych w obszarze adaptacyjności EFS dokonaliśmy aktualizacji zapisów „Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II” - celem jego dostosowania do treści Wytycznych.

Zmiany obejmują §9:

- pkt. i): dodano nową treść

- pkt. j): zmiana treści zapisu

- pkt. n): dodano nową treść

Zmianie uległa także treść załącznika nr 13 do Regulaminu „Oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy Przedsiębiorcą a Dostawcą Usługi”. Jest to dokument wymagany do przedłożenia wraz z Formularzem Zamówienia Bonów Szkoleniowych.

Skontaktuj się z nami: