Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy, że przedłużamy wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych i formularzy zamówienia bonów szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiana w naborze wniosków

29 września 2021 r. wprowadzamy zmiany w naborze wniosków od przedsiębiorców  w ramach projektu.

W naborze wprowadzone zostają następujące zmiany:

1) nabór dostępny dla wszystkich typów usług;

2) nabór dostępny tylko dla przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) oraz dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;

3) udział w usługach mogą wziąć wyłącznie pracownicy w wieku 50+ i/lub pracownicy o tzw. niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie przypominamy, iż 23 września 2021 r. została opublikowana najnowsza wersja Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie.

 

Skontaktuj się z nami: