Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy, że przedłużamy wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych i formularzy zamówienia bonów szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zawieszenie naboru

W związku z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. o wstrzymaniu kolejnych transz dofinansowania informujemy, że w dniu 6 grudnia 2021 wstrzymujemy nabór Formularzy zgłoszeniowych i Formularzy zamówienia bonów szkoleniowych.

Nabór wstrzymany jest do dnia 7 stycznia 2022 r.

Skontaktuj się z nami: