Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 08 sierpnia 2022 r. zmienione zostały zasady naboru wniosków. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Przedłużenie zawieszenia naboru do odwołania

W związku z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. o wstrzymaniu kolejnych transz dofinansowania informujemy, że wstrzymujemy do odwołania nabór Formularzy zgłoszeniowych i Formularzy zamówienia bonów szkoleniowych.

W związku z brakiem możliwości dokładnego określenia daty odwieszenia naboru formularzy, prosimy o monitorowanie aktualności na stronie projektu, na stronie ZIPH oraz na Facebooku.

Skontaktuj się z nami: