Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy, że przedłużamy wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych i formularzy zamówienia bonów szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Aktualności

Przedłużenie zawieszenia naboru (5.01.2022)

Informujemy, że przedłużamy wstrzymanie naboru Formularzy zgłoszeniowych i Formularzy zamówienia bonów szkoleniowych.

05.01.2022WIĘCEJ

Wykaz uczestników projektu (31-12-2021)

W związku z prośbą Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020 publikujemy zestawienie wszystkich instytucjonalnych uczestników projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”

31.12.2021WIĘCEJ

Zawieszenie naboru

W związku z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. o wstrzymaniu kolejnych transz dofinansowania informujemy, że w dniu 6 grudnia 2021 wstrzymujemy nabór Formularzy zgłoszeniowych i Formularzy zamówienia bonów szkoleniowych.

06.12.2021WIĘCEJ

Zmiana w naborze wniosków

29 września 2021 r. wprowadzamy zmiany w naborze wniosków od przedsiębiorców  w ramach projektu.

28.09.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu Projektu (23.09.2021)

W związku z aktualizacją Wytycznych w obszarze adaptacyjności EFS dokonaliśmy aktualizacji zapisów „Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II” - celem jego dostosowania do treści Wytycznych.

23.09.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (11.06.2021)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11.06.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”.

11.06.2021WIĘCEJ

Zmiana w zasadach naboru od 27 kwietnia 2021 r.

W dn. 27 kwietnia 2021 r. w ramach prowadzonego naboru Formularzy Zgłoszeniowych zostaje wprowadzone kolejne ograniczenie: o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa działające w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
26.04.2021WIĘCEJ

Ograniczenie naboru wniosków

09 marca 2021 r., z powodu przekroczenia wysokości alokacji przewidzianej do kontraktacji w bieżącym roku, Operator dokonuje ograniczenia naboru Formularzy Zgłoszeniowych. Nabór jest aktywny wyłącznie dla studiów podyplomowych. 

09.03.2021WIĘCEJ

Komunikat ws. naboru i oceny złożonych Formularzy Zgłoszeniowych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem otwarcia naboru Formularzy Zgłoszeniowych, tj. od 18 stycznia  2021 r. wpłynęła  bardzo duża ilość Formularzy Zgłoszeniowych poprzez  System Informatyczny PSF.  

26.01.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu Projektu

Od 14 stycznia br. obowiązuje nowy Regulamin Naboru i Uczestnictwa w Projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”

14.01.2021WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: