Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Od 27 kwietnia 2021 r. zmiana zasad ubiegania się o środki na usługi rozwojowe! Więcej w zakładce: „Aktualności”.

Aktualności

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (11.06.2021)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11.06.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”.

11.06.2021WIĘCEJ

Zmiana w zasadach naboru od 27 kwietnia 2021 r.

W dn. 27 kwietnia 2021 r. w ramach prowadzonego naboru Formularzy Zgłoszeniowych zostaje wprowadzone kolejne ograniczenie: o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa działające w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
26.04.2021WIĘCEJ

Ograniczenie naboru wniosków

09 marca 2021 r., z powodu przekroczenia wysokości alokacji przewidzianej do kontraktacji w bieżącym roku, Operator dokonuje ograniczenia naboru Formularzy Zgłoszeniowych. Nabór jest aktywny wyłącznie dla studiów podyplomowych. 

09.03.2021WIĘCEJ

Komunikat ws. naboru i oceny złożonych Formularzy Zgłoszeniowych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem otwarcia naboru Formularzy Zgłoszeniowych, tj. od 18 stycznia  2021 r. wpłynęła  bardzo duża ilość Formularzy Zgłoszeniowych poprzez  System Informatyczny PSF.  

26.01.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu Projektu

Od 14 stycznia br. obowiązuje nowy Regulamin Naboru i Uczestnictwa w Projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”

14.01.2021WIĘCEJ

Zmiana zasad naboru od 18 stycznia 2021

W dniu 18 stycznia br. wznawiamy nabór Formularzy Zgłoszeniowych, przy czym nabór będzie prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: w przypadku wyboru usług szkoleniowych lub doradczych każdy pracownik skierowany na daną usługę musi spełnić co najmniej jeden warunek tj. 1) musi być osobą o tzw. niskich kwalifikacjach lub 2) osobą w wieku powyżej 50 r.ż.

08.01.2021WIĘCEJ

Zmiana zasad naboru od 18 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż z dniem 18.08.2020 r. zostaną zmienione zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe. 

18.08.2020WIĘCEJ

Usługi w formie stacjonarnej

Uprzejmie informujemy, że 8 czerwca br. opublikowaliśmy na stronie „Aktualności BUR związane z pandemią” komunikat dotyczący możliwości organizacji usług w formie stacjonarnej.

09.06.2020WIĘCEJ

Ograniczenie w naborze wniosków

Informujemy, iż od 9 czerwca br. nabór wniosków do projektu jest prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: 100% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+. Ograniczenie w naborze zostanie wprowadzone do odwołania.

09.06.2020WIĘCEJ

Usługi rozwojowe realizowane stacjonarnie

Informujemy, że realizacja usług rozwojowych w sposób stacjonarny jest możliwa z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

02.06.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: