Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 08 sierpnia 2022 r. zmienione zostały zasady naboru wniosków. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Aktualności

Zmiana zasad naboru od 08 sierpnia 2022

W dniu 08 sierpnia br. zmieniamy zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych, przy czym nabór będzie prowadzony z zastosowaniem dwóch ograniczeń:
dostępny tylko dla przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu oraz co najmniej 50% pracowników delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+ i/lub osoby o tzw. niskich kwalifikacjach (tj. mające co najwyżej wykształcenie średnie).

05.08.2022WIĘCEJ

Wznowienie naboru formularzy od 25 kwietnia 2022

W dniu 25 kwietnia br. wznowiliśmy  nabór Formularzy Zgłoszeniowych i Formularzy Zamówienia Bonów Szkoleniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”.

25.04.2022WIĘCEJ

Nowa wersja Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (wersja z dnia 31.03.2022 r.)

Informujemy, iż IZ RPO Lubuskie 2020 r. w dn. 31.03.2022 r. zatwierdziła nową wersję Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie.

Przestawiamy nowy dokument, dodatkowo zamieszczamy wersję z poglądem naniesionych zmian.

Ponadto informujemy, iż Operator - za zgodą IZ RPO-L2020 – dokonał zmian w treści załączników nr 6, 7 i 8.

04.04.2022WIĘCEJ

Przedłużenie zawieszenia naboru do odwołania

W związku z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. o wstrzymaniu kolejnych transz dofinansowania informujemy, że wstrzymujemy do odwołania nabór Formularzy zgłoszeniowych i Formularzy zamówienia bonów szkoleniowych.

14.02.2022WIĘCEJ

Wykaz uczestników projektu (31-12-2021)

W związku z prośbą Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020 publikujemy zestawienie wszystkich instytucjonalnych uczestników projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”

31.12.2021WIĘCEJ

Zawieszenie naboru

W związku z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. o wstrzymaniu kolejnych transz dofinansowania informujemy, że w dniu 6 grudnia 2021 wstrzymujemy nabór Formularzy zgłoszeniowych i Formularzy zamówienia bonów szkoleniowych.

06.12.2021WIĘCEJ

Zmiana w naborze wniosków

29 września 2021 r. wprowadzamy zmiany w naborze wniosków od przedsiębiorców  w ramach projektu.

28.09.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu Projektu (23.09.2021)

W związku z aktualizacją Wytycznych w obszarze adaptacyjności EFS dokonaliśmy aktualizacji zapisów „Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II” - celem jego dostosowania do treści Wytycznych.

23.09.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (11.06.2021)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11.06.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”.

11.06.2021WIĘCEJ

Zmiana w zasadach naboru od 27 kwietnia 2021 r.

W dn. 27 kwietnia 2021 r. w ramach prowadzonego naboru Formularzy Zgłoszeniowych zostaje wprowadzone kolejne ograniczenie: o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa działające w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
26.04.2021WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: