Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Od 27 kwietnia 2021 r. zmiana zasad ubiegania się o środki na usługi rozwojowe! Więcej w zakładce: „Aktualności”.

Aktualności

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z opublikowanymi Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dot. salonów fryzjerskich oraz gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne, pragniemy poinformować, iż możliwa jest realizacja usług rozwojowych dla właścicieli i pracowników ww. branż pod warunkiem spełnienia określonych, niżej przedstawionych wymagań.

21.05.2020WIĘCEJ

Zmiany w sposobie realizacji usług rozwojowych od 18 maja 2020 r.

Zgodnie z komunikatem rządu, od 18 maja br. niektóre działalności gospodarcze (w tym salony fryzjerskie, kosmetyczne, branża gastronomiczna) mogą działać pod rygorem zachowania reżimu sanitarnego. Wychodząc na wprost nowym możliwościom i zarazem oczekiwaniom Przedsiębiorców, od 18 maja znosimy częściowo ograniczenia w sposobie realizacji usług rozwojowych.

14.05.2020WIĘCEJ

Nowy Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem Naboru i Uczestnictwa w Projekcie – jest to wersja obowiązująca od 20 kwietnia 2020 r.

20.04.2020WIĘCEJ

Ograniczenie w realizacji usług rozwojowych

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obostrzenia wprowadzone z dniem 1 kwietnia br. informujemy, iż w odniesieniu do sposobu realizacji usług rozwojowych zastosowanie mają Wytyczne PARP.

01.04.2020WIĘCEJ

Komunikat PARP: Nowe wytyczne dot. realizacji usług

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

31.03.2020WIĘCEJ

Komunikat PARP: Standardy świadczenia usług

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie.

30.03.2020WIĘCEJ

Uwaga: Przechodzimy w tryb pracy zdalnej

Zgodnie z zaleceniami instytucji rządowych podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników biura Lubuskich Bonów Szkoleniowych w system pracy zdalnej.

15.03.2020WIĘCEJ

UWAGA!

W związku ze zmianą sposobu funkcjonowania biura projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe wszystkich zainteresowanych zapraszamy wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu spotkania poprzez naszą Infolinę pod numerem telefonu:  +48 732 732 650.

10.03.2020WIĘCEJ

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się 04 marca 2020 r. w Gorzowie Wlkp.

20.02.2020WIĘCEJ

LUBUSKIE BONY SZKOLENIOWE - NABÓR W MARCU

Informujemy, że rozpoczęcie naboru wniosków w ramach projektu "Lubuskie Bony Szkoleniowe - edycja II" planujemy rozpocząć wraz z początkiem marca. Aktualnie pracujemy nad aktualizacją systemów informatycznych, dzięki którym tak, jak w poprzedniej edycji będą mogli Państwo składać wnioski w formie elektronicznej. 

10.01.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: