Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 08 sierpnia 2022 r. zmienione zostały zasady naboru wniosków. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Aktualności

Ograniczenie naboru wniosków

09 marca 2021 r., z powodu przekroczenia wysokości alokacji przewidzianej do kontraktacji w bieżącym roku, Operator dokonuje ograniczenia naboru Formularzy Zgłoszeniowych. Nabór jest aktywny wyłącznie dla studiów podyplomowych. 

09.03.2021WIĘCEJ

Komunikat ws. naboru i oceny złożonych Formularzy Zgłoszeniowych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem otwarcia naboru Formularzy Zgłoszeniowych, tj. od 18 stycznia  2021 r. wpłynęła  bardzo duża ilość Formularzy Zgłoszeniowych poprzez  System Informatyczny PSF.  

26.01.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu Projektu

Od 14 stycznia br. obowiązuje nowy Regulamin Naboru i Uczestnictwa w Projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”

14.01.2021WIĘCEJ

Zmiana zasad naboru od 18 stycznia 2021

W dniu 18 stycznia br. wznawiamy nabór Formularzy Zgłoszeniowych, przy czym nabór będzie prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: w przypadku wyboru usług szkoleniowych lub doradczych każdy pracownik skierowany na daną usługę musi spełnić co najmniej jeden warunek tj. 1) musi być osobą o tzw. niskich kwalifikacjach lub 2) osobą w wieku powyżej 50 r.ż.

08.01.2021WIĘCEJ

Zmiana zasad naboru od 18 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż z dniem 18.08.2020 r. zostaną zmienione zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe. 

18.08.2020WIĘCEJ

Usługi w formie stacjonarnej

Uprzejmie informujemy, że 8 czerwca br. opublikowaliśmy na stronie „Aktualności BUR związane z pandemią” komunikat dotyczący możliwości organizacji usług w formie stacjonarnej.

09.06.2020WIĘCEJ

Ograniczenie w naborze wniosków

Informujemy, iż od 9 czerwca br. nabór wniosków do projektu jest prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: 100% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+. Ograniczenie w naborze zostanie wprowadzone do odwołania.

09.06.2020WIĘCEJ

Usługi rozwojowe realizowane stacjonarnie

Informujemy, że realizacja usług rozwojowych w sposób stacjonarny jest możliwa z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

02.06.2020WIĘCEJ

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z opublikowanymi Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dot. salonów fryzjerskich oraz gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne, pragniemy poinformować, iż możliwa jest realizacja usług rozwojowych dla właścicieli i pracowników ww. branż pod warunkiem spełnienia określonych, niżej przedstawionych wymagań.

21.05.2020WIĘCEJ

Zmiany w sposobie realizacji usług rozwojowych od 18 maja 2020 r.

Zgodnie z komunikatem rządu, od 18 maja br. niektóre działalności gospodarcze (w tym salony fryzjerskie, kosmetyczne, branża gastronomiczna) mogą działać pod rygorem zachowania reżimu sanitarnego. Wychodząc na wprost nowym możliwościom i zarazem oczekiwaniom Przedsiębiorców, od 18 maja znosimy częściowo ograniczenia w sposobie realizacji usług rozwojowych.

14.05.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: