Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

O NAS

LIDER PROJEKTU:

Jesteśmy największą, niezależną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców w Województwie Lubuskim. Reprezentujemy interesy ponad trzystu podmiotów gospodarczych, dla których od 15 lat pracujemy na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego, międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz wspierania inicjatyw firm zrzeszonych w ZIPH. Oferujemy naszym członkom bogatą ofertę usług, takich jak: szkolenia, konferencje, spotkania integracyjne oraz wyjazdy biznesowe. Od 11 lat prowadzimy konkursy Lubuski Lider Biznesu oraz Lubuski Lider Innowacji, których celem jest promocja najdynamiczniej rozwijających się firm w regionie. Jako jedyni w województwie lubuskim prowadzimy studia MBA oraz wydajemy miesięcznik gospodarczy „Głos Przedsiębiorcy” poświęcony regionalnej gospodarce. Prowadzimy również grupowy program ubezpieczeń. Jesteśmy zaangażowani w modernizację systemu kształcenia zawodowego. Co roku organizujemy dla ponad 1000 uczniów lubuskich szkół zawodowych kursy dokształcające oraz staże i praktyki w firmach zrzeszonych w ZIPH. Prowadzimy również liczne projekty, dzięki którym nasi członkowie mają możliwość sięgać po środki europejskie, m.in. na podnoszenie kwalifikacji pracowników, rozwój innowacji oraz udział w misjach gospodarczych na całym świecie.

Adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski

T: +48 957 390 311
E: sekretariat@ziph.pl 
W: www.ziph.pl

PARTNER PROJEKTU

Misją Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Zielonej Górze jest podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu lubuskiego z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
NIP: 929-009-27-41
KRS: 0000026425

T: +48 68 327 05 04
E: agencja@region.zgora.pl
W: www.region.zgora.pl

Partner techniczny:

Skontaktuj się z nami: