Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Informujemy, iż od 9 czerwca br. nabór wniosków do projektu jest prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: 100% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+. Ograniczenie w naborze zostanie wprowadzone do odwołania.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dla przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami: