Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Informujemy, iż od 9 czerwca br. nabór wniosków do projektu jest prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: 100% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+. Ograniczenie w naborze zostanie wprowadzone do odwołania.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie
Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik 2: Wzór umowy wsparcia.
Załącznik 3: Wzór bonu szkoleniowego.
Załącznik 4: Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Załącznik 5: Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis.
Załącznik 6: Oświadczenie uczestnika projektu.
Załącznik 7: Wzór informacji o sytuacji pracownika na rynku pracy (w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie).

 INSTRUKCJA  -  Formularz zgłoszeniowy 2.0

 INSTRUKCJA - Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej

 INSTRUKCJA - Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych

Skontaktuj się z nami: